Asmenybės

Fondas leidžia knygų seriją „Pergalės ženklas“, kuri skirta 1940–1990 m. Lietuvos istorijai ir Nepriklausomybės kovoms atminti. Serija pristato pasipriešinimo dalyvius, kurie visomis išgalėmis kovojo prieš totalitarinio blogio apraiškas ir siekė atkurti Lietuvos laisvę. Knygose pateikiamos herojų autobiografijos, papildant jas viešai publikuotais tekstais (kurie dar labiau atskleidžia autorių paveikslą), nuotraukomis, paaiškinimais. Tačiau serijos knygos yra ribojamos 400 puslapių apimties ir daug informacijos dėl to lieka nepanaudota.

Šiame archyve bus kaupiama knygose nepanaudota medžiaga ir kita informacija apie autorius iš viešosios erdvės ir privačių archyvų. Prie šio archyvo kūrimo ar knygų (kurios dar planuojamos išleisti) turinio galite prisidėti ir Jūs. Jei turite įdomios medžiagos apie žemiau nurodytas asmenybes, siųskite ją mums el. paštu info@fondasdonum.lt .

 

Ses. Felicija Nijolė Sadūnaitė 
Ses. Gerarda Elena Šuliauskaitė
Ses. Elena Regina Teresiūtė
Kunigas Robertas Grigas
Kardinolas Sigitas Tamkevičius
Ses. Jadvyga Gema Staniulytė
Ses. Bernadeta Mališkaitė
Scroll to Top