Paramos paraiškos

Paramos paraiškos finansuoti 2024 m. projektus bus priimamos nuo 2024 m. vasario 15 d. iki kovo 15 d. elektroniniu paštu: info@fondasdonum.lt

Paramos paraiškos turi atitikti Fondo tikslus: krikščioniškų vertybių apsauga, puoselėjimas ir sklaida bei pilietinės visuomenės stiprinimas.

Paramos paraiškoje turi būti nurodyta:

  1. Projekto rengėjas.
  2. Projekto pavadinimas ir jo vadovas.
  3. Įgyvendinimo laikotarpis.
  4. Trumpas projekto aprašymas.
  5. Visa projektui įgyvendinti reikalinga suma.
  6. Prašoma paremti suma.
  7. Kontaktai: prašymą pildantis asmuo, adresas, telefonas, el. pastas, internetinė svetainė.

Parama neteikiama patalpų ir pastatų remontui ir rekonstrukcijai, statyboms.

Apie lėšų skirstymo rezultatus pareiškėjai bus informuojami elektroniniu  paštu 2024 m. balandžio 1–8 dienomis.

Bet kokiais klausimais galite kreiptis nurodytu el. paštu. Komentarai dėl paraiškų rezultatų teikiami nebus.

KPLP Fondas  „Donum“ savo veiklą pradėjo praėjusiais metais ir gali patenkinti tik nedidelę dalį svarstomų prašymų. Net ir puikiems projektams parama gali būti nesuteikta todėl, kad jie nepateko į dabartinių Fondo tikslų sąrašą ar dėl finansinių išteklių stygiaus.

 

Scroll to Top