Planuojami fondo projektai

Išleisti sesers Gerardos Elenos Šuliauskaitės autobiografijos knygą.

Žurnalas „Ateitis“ :

Išleisti kunigo Roberto Grigo autobiografijos knygą.

Scroll to Top