Liepos 22 d. sesers Nijolės Sadūnaitės gimtadienis!

Liepos 22d. švenčiame sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės gimtadienį. Kviečiame šią dieną 19 val. prisiminti sesę Šv. Mišiose Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje ir po jų aplankyti amžinojo poilsio vietą. Kas negalės atvykti, kviečiame jungtis maldoje už ses. Nijolę, ir kad Ji užtartų mus ir mūsų šalį! KPLP Fondas ,,Donum”

Scroll to Top